Editor  in  Chief 

Photo

Photo

Photo

Photo

Connector   

Designer

Designer

Irastrater

Wrighter

Wrighter

​✳︎Ploduction✳︎

Malia Member

​Yukimi Shibata

​Saki Otsubo

​Julia Yamada

​Yuri

​Natsuko  Nakano

​​Saki Otsubo

​Ota Kuniko

​tsumugi design

​Miyuki Oda

​@m.y.k.4.4

Rie Sasaki

​Yukari Watanabe

​Aya

​Megumi Ikegami

​​Mei Tokuda

Madoka

​Satomi 

​Mari

​Maiko Ishida

✳︎ Malia Girl ✳︎     

​Michiru Hanasaki

​Tomomi Manabe